Wie je ook bent, hoe je ook heet,
jij maakt onze school compleet

schoolvisie VBS Keukeldam - St.-Petrus

Geniet van wat je hoort en ziet. Leren is volhouden... telkens weer.