Wie je ook bent, hoe je ook heet,
jij maakt onze school compleet

We zijn een katholieke dialoogschool waar ieder kind zich goed en welkom voelt | waar we oog en oor hebben voor het unieke kind met zijn talenten en beperkingen | waar we investeren in een rijk onderwijsaanbod, op maat van de groep en het individuele kind. Het is ons doel om alle kinderen Zin in Leren en Zin in Leven bij te brengen | waar we veel belang hechten aan fundamentele levenswaarden zoals: respect, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, solidariteit, dankbaarheid, verwondering, hoop… | waar we kiezen voor een eigentijdse, christelijk geïnspireerde opvoeding om onze kinderen te helpen groeien tot gelukkige jongeren.

Wie je ook bent, hoe je ook heet,
jij maakt onze school compleet

We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed en welkom voelt bij ons.

Voel je goed
voel je welkom

Gelukkige kinderen durven te dromen en maken stap voor stap hun dromen waar.

Aandacht voor het unieke
van elk kind

Kinderen die blij zijn met wie ze zijn, zijn gelukkiger!

We zorgen voor
een rijk onderwijsaanbod

Kinderen die nieuwsgierig zijn, hun omgeving goed observeren, graag leren en nieuwe dingen uitproberen, zijn gelukkiger.

Aandacht voor
fundamentele levenswaarden

Moedige en veerkrachtige kinderen die hun gevoelens kunnen uiten en een positieve houding aannemen, zijn gelukkiger. 

Eigentijdse christelijk
geïnspireerde opvoeding

Kinderen die een goede band met anderen hebben en iets voor elkaar doen, zijn gelukkiger.

Onze wens is om samen met jullie en andere schoolbetrokkenen stappen te zetten zodat jullie kinderen op een positief-kritische manier, creatief, weerbaar en zelfstandig in onze huidige multiculturele en multireligieuze samenleving kunnen opgroeien.

Our aim is to take a learning journey together, reflecting the multicultural and multi-faith values of the society we live in. We strive to develop creative, resilient and independent pupils, promoting a culture of tolerance and mutual respect.

Nuestro deseo es dar pasos y avanzar junto con ustedes y otras partes interesadas de modo que sus hijos puedan crecer y convivir de una manera crítica positiva, creativa, defensiva e independiente dentro de nuestra actual sociedad multicultural y multireligiosa.

Notre souhait est d’avancer avec vous et les autres parties prenantes de l’école, afin que vos enfants puissent grandir en développant un esprit critique positif, de manière créative, résiliante et indépendante, dans la société multi-culturelle et multi-religieuse d’aujourd'hui.