Maak kennis met onze school via een persoonlijke rondleiding

Je bent van harte welkom! Voor een afspraak neem je telefonisch contact op met de directeur: 056 60 32 70 of 0485 36 90 33

In de kijker ...

Op maandag 24 april trokken de klassen 4 A en B van VBS Keukeldam richting de Westhoek. De leerlingen werden er geconfronteerd met vele sporen van de Eerste Wereldoorlog. Ze zagen/bezochten er de stille getuigen van de ‘Groote Oorlog’. De militaire begraafplaatsen, herinneringsmonumenten, het WO I-museum en de littekens in het landschap herinneren ons blijvend aan dit wereldwijde conflict. Het werd een boeiende, erg leerrijke dag!
De 6de-klassers van VBS St.-Petrus werken rond het thema ‘Engagement en verantwoordelijkheid’. Ze zagen al heel wat voorbeelden van engagementen in de wereld en doorheen de geschiedenis. Hierna was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Ze bedachten in groepjes een engagement binnen onze school en werkten dit praktisch uit. Er werd op de favoriet gestemd. Deze was dat we de kleuterjuffen gingen helpen in hun klas. Leuk voor ons en voor de allerkleinsten.

Pluk de dag


VBS Keukeldam

3 days 17 hours ago

Niet vergeten: morgen vrijdag 26 mei 2023 - geen school - pedagogische studiedag!

Vrije basisschool Sint-Petrus

3 days 17 hours ago

Niet vergeten: morgen vrijdag 26 mei 2023 - geen school - pedagogische studiedag!

Gefelicitaart