VBS Keukeldam - St.-Petrus

Home

Pluk de dag


Nu op Facebook

3 hours ago

VBS Keukeldam

Onze school blijft vandaag open. De lessen gaan gewoon door. Omdat we niet willen dat de kinderen slachtoffer worden van de stakingsactie. Collega’s die wel staken hebben dit recht. We begrijpen en ondersteunen hen. Staken is een recht.

Alle leerkrachten en directeur van onze school dragen de actie van vandaag een erg warm hart toe en steunen deze 100 %!

Er zijn immers redenen te over om te staken: de sterk toegenomen werkdruk, de steeds grotere klasgroepen door te weinig ondersteuning, zo goed als geen inspraak bij de implementatie van de modernisering, problemen rond de (on)aantrekkelijkheid en te weinig respect voor de job van de leerkracht…

We willen opkomen voor werkbaar werk, want ook door het M-decreet, de grote diversiteit en de sterk toegenomen zorgdruk groeit de nood aan meer omkadering en meer werkingsmiddelen.

Leerkrachten kunnen bijna niet meer aan alle zorgnoden voldoen, omwille van het M-decreet, maar ook omdat vele andere kinderen met specifieke noden zitten.

De jarenlange besparingen op de werkingsbudgetten dwingen ons om activiteiten te organiseren om klasmateriaal aan te kopen.
In de kleuterklassen kan een kinderverzorgster maar een beperkt aantal uren ondersteunen, toch zijn de kleuters en van ’s morgens tot ’s avonds. Ook als de kinderverzorgster er niet is.
’s Morgens, over de middag en ’s avonds zijn er het reftertoezicht, overlegmomenten, toezichten, extra oudercontacten, vergaderingen… noem maar op.

Hiernaast is het ook zo dat het werk en het privéleven meer en meer door mekaar aan het lopen zijn. Ook thuis zijn wel elke dag nog meerdere uren volop bezig met schoolwerk, het beantwoorden van e-mails waarvan iedereen verwacht dat ze zo snel mogelijk een antwoord krijgen, het opstellen van verslagen, het voorbereiden van de lessen, het verbeterwerk van de schriften en toetsen, administratief werk…

De emmer is duidelijk aan het overlopen. Heel wat onderwijsmensen bezwijken onder de toegenomen werkdruk en de vele hervormingen. Bij pas begonnen collega’s leidt dat tot afhaken, bij leerkrachten die al langer aan de slag zijn tot gelatenheid, ziekte…

Wij willen dat de volgende Vlaamse regering de nodige investeringen doet in plaats van steeds maar te besparen op het onderwijs.

Ook wij ondersteunen de actie en de vraag voor:

- Voldoende werkingsmiddelen
- Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen
- Omkadering voor schoolorganisatie
- Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
- Werkbaar werk
- Meer handen in de klas, meer uren kinderverzorging, meer ondersteuning voor zorg
- Tijd voor de kernopdracht
- De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

Het basisonderwijs wil af van:

- Lerarentekort en massale uitval bij starters
- Kleuter- en basisonderwijs die kreunen onder de te beperkte middelen
- Stijgende ziektecijfers door de mentale en emotionele belasting
- De uitvoering van het M-decreet zonder voldoende ondersteuning in de klas
- Besparingen en historische onderfinanciering
- Toenemende maatschappelijke druk die kwaliteitsvol, vormend onderwijs beknot
- De overladen opdracht van de leraar
- De druk op de kernopdracht van de leraar door de vele bijkomende taken
- Uitholling pensioenen
- Langer werken met verlengde loopbaan zonder maatregelen voor werkbaar werk
- Directeurs die bezwijken

#daaromstaakthetonderwijs
...

View on Facebook

Nu op Facebook

Onze school blijft vandaag open. De lessen gaan gewoon door. Omdat we niet willen dat de kinderen slachtoffer worden van de stakingsactie. Collega’s die wel staken hebben dit recht. We begrijpen en ondersteunen hen. Staken is een recht.

Alle leerkrachten en directeur van onze school dragen de actie van vandaag een erg warm hart toe en steunen deze 100 %!

Er zijn immers redenen te over om te staken: de sterk toegenomen werkdruk, de steeds grotere klasgroepen door te weinig ondersteuning, zo goed als geen inspraak bij de implementatie van de modernisering, problemen rond de (on)aantrekkelijkheid en te weinig respect voor de job van de leerkracht…

We willen opkomen voor werkbaar werk, want ook door het M-decreet, de grote diversiteit en de sterk toegenomen zorgdruk groeit de nood aan meer omkadering en meer werkingsmiddelen.

Leerkrachten kunnen bijna niet meer aan alle zorgnoden voldoen, omwille van het M-decreet, maar ook omdat vele andere kinderen met specifieke noden zitten.

De jarenlange besparingen op de werkingsbudgetten dwingen ons om activiteiten te organiseren om klasmateriaal aan te kopen.
In de kleuterklassen kan een kinderverzorgster maar een beperkt aantal uren ondersteunen, toch zijn de kleuters en van ’s morgens tot ’s avonds. Ook als de kinderverzorgster er niet is.
’s Morgens, over de middag en ’s avonds zijn er het reftertoezicht, overlegmomenten, toezichten, extra oudercontacten, vergaderingen… noem maar op.

Hiernaast is het ook zo dat het werk en het privéleven meer en meer door mekaar aan het lopen zijn. Ook thuis zijn wel elke dag nog meerdere uren volop bezig met schoolwerk, het beantwoorden van e-mails waarvan iedereen verwacht dat ze zo snel mogelijk een antwoord krijgen, het opstellen van verslagen, het voorbereiden van de lessen, het verbeterwerk van de schriften en toetsen, administratief werk…

De emmer is duidelijk aan het overlopen. Heel wat onderwijsmensen bezwijken onder de toegenomen werkdruk en de vele hervormingen. Bij pas begonnen collega’s leidt dat tot afhaken, bij leerkrachten die al langer aan de slag zijn tot gelatenheid, ziekte…

Wij willen dat de volgende Vlaamse regering de nodige investeringen doet in plaats van steeds maar te besparen op het onderwijs.

Ook wij ondersteunen de actie en de vraag voor:

- Voldoende werkingsmiddelen
- Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen
- Omkadering voor schoolorganisatie
- Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
- Werkbaar werk
- Meer handen in de klas, meer uren kinderverzorging, meer ondersteuning voor zorg
- Tijd voor de kernopdracht
- De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

Het basisonderwijs wil af van:

- Lerarentekort en massale uitval bij starters
- Kleuter- en basisonderwijs die kreunen onder de te beperkte middelen
- Stijgende ziektecijfers door de mentale en emotionele belasting
- De uitvoering van het M-decreet zonder voldoende ondersteuning in de klas
- Besparingen en historische onderfinanciering
- Toenemende maatschappelijke druk die kwaliteitsvol, vormend onderwijs beknot
- De overladen opdracht van de leraar
- De druk op de kernopdracht van de leraar door de vele bijkomende taken
- Uitholling pensioenen
- Langer werken met verlengde loopbaan zonder maatregelen voor werkbaar werk
- Directeurs die bezwijken

#daaromstaakthetonderwijs
...

View on Facebook

Gefelicitaart!

VBS Keukeldam

Keukeldam 19 - 8790 Waregem - 056 60 32 70 - 0485 36 90 33

VBS St.-Petrus

R. Vansteenbruggestraat 17 - 8790 Waregem - 056 60 42 10