Home

FAQ

FAQ

FAQ staat voor Frequently Asked Questions. Veelgestelde vragen waarop we je hier proberen een antwoord te geven. Toch geen antwoord gevonden op jou vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Afwezigheden | ziekte

Reglementering en afspraken m.b.t. ‘ziekte en afwezigheden’ zijn te vinden in het schoolreglement onder visie – schoolreglement.

Je vindt de regels over afwezigheid op school ook via deze link.

Anderstalige ouders

Met deze vertaalfiches willen we anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over het onderwijs goed te begrijpen.
Klik hier voor deze vertaalfiches.

Bijhouden schriften, taken, rapporten

Er is geen regelgeving die voorschrijft dat je schriften of rapporten moet bewaren in het lager onderwijs.

De school kan wel vragen om bepaalde documenten bij te houden.

Het getuigschrift basisonderwijs moet je wel zorgvuldig bewaren. Je kan ermee aantonen dat je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar A in het secundair onderwijs.
Ook later kan je het getuigschrift nodig hebben, om te bewijzen dat je Nederlandstalig onderwijs genoot.

Natuurlijk is het bijhouden van enkele schriften wel leuk om er later nog eens in te grasduinen, enkele jeugdherinneringen boven te halen, fier te tonen aan je (klein)kinderen…

Brugfiguur

Heb je vragen rond materiële zorg, huisvesting, opvoeding, opvang, vrije tijd…
Contacteer de brugfiguur van onze school: Lynn Sobrie.

Capaciteitsbepaling

Capaciteit is het maximaal aantal leerlingen per niveau dat een schoolbestuur vastlegt. Een schoolbestuur bepaalt autonoom de capaciteit(en) en kan bijvoorbeeld rekening houden met materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. Meer info over de capaciteitsbepaling op school kan je steeds bekomen bij de directeur.

CLB

Onze school werkt nauw samen met het VCLB Weimeersen Waregem. De CLB-medewerker voor onze school is Dhr. Dirk Deman (psycho-pedagogisch consulent).

Historiek

Deze pagina werken we later uit.

Inschrijven

Inschrijven op onze basisschool VBS Keukeldam of VBS St.-Petrus? Dan ben je van harte welkom! Meer info vind je op de pagina inschrijven. Natuurlijk kan je ook ons steeds contacteren voor meer info of voor een vrijblijvende afspraak. Bel 056/ 60.32.70 of  0485/ 36 90 33.

Kleuter: instapdatum

Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter. Klik hier.

Kleuter: startersgids

Bekijk de kleuter startersgids. Klik hier.

Kleuter: startersgids - 10 vragen in 9 talen

10 vragen in 9 talen bij de  kleuter startersgids. Klik hier.

Kleuter: naar de kleuterschool

Kleuter: een vlieg in de kleuterklas

Kleuter: in de rugzak van een kleuter

Kleuter: de geheimen van een kleuterjuf

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België. Meer info via deze link.

Maaltijden

Wanneer de kinderen op school blijven eten is er de keuze tussen ‘volle maaltijd’ en ‘soepmaaltijd’. Een volle maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en op 1 dag een dessert. Bij een soepmaaltijd voorziet de school dagverse soep en brengen de kinderen zelf hun boterhammen mee. In de prijs is – naast de maaltijd – ook de opvang over de middag, het gebruik van het materiaal inbegrepen.

Kinderen die volle maaltijd eten op school worden niet meer verplicht om soep te drinken. Koude schotels en pastaschotels die je zelf meebrengt worden toegelaten. Voorzie dan ook in een eigen bestek.

Het maandmenu vind je op deze pagina.

Opvang

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website. Klik hier voor meer info over de opvang in de vestigingen van onze basisschool.

Opvangdienst acuut ziek kind

Wat als een kind ziek is en de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind? Dan is er een aanbod van Familiehulp. Hun dienst opvang ziek kind biedt thuisopvang aan acuut zieke kinderen tot 12 jaar. Een professionele oppasser komt indien mogelijk de dag zelf al langs. Meer info in deze brochure.

Ouderraad | oudercomité

De Ouderraad Keukeldam en het oudercomité St.-Petrus zijn enthousiaste vrijwilligers die mee gestalte willen geven aan het schoolproject. Dit doen ze met raad, maar het liefst van al met daden! Meer info vind je via de pagina’s van de ouderraad Keukeldam of het oudercomité St.-Petrus.

Overstap: naar de kleuterschool

Overstap: naar het eerste leerjaar

Overstap: naar het secundair

Pedagogisch project | schoolvisie

Ons pedagogisch project is een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk schoolbestuur, directie en het hele schoolteam ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Lees hier ons pedagogisch project.

Privacywetgeving (GDPR of AVG)

De laatste tijd heeft u in de media veel vernomen over de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR of AVG). Ook wij als scholengemeenschap hechten ontzettend veel belang aan de bescherming van de privacy van uw kinderen, uzelf en onze medewerkers.
Wij willen hiervoor echter niet over één nacht ijs gaan: binnen onze scholengemeenschap werd een Cel voor Informatieveiligheid opgericht die momenteel (met steun van de koepel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen) bezig is alle beleidsteksten te finaliseren. In de loop van het eerste trimester van volgend schooljaar mag u van ons hierover meer nieuws verwachten evenals een privacyverklaring.

 

Wij vinden het echter belangrijk u hiervan reeds op de hoogte te brengen want uw privacy is voor ons belangrijk.

Projecten

Op onze school werken we aan een pak projecten, zowel voor beide vestigingen als afzonderlijk voor VBS Keukeldam en VBS St.-Petrus.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd. Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. ALs de shcool het reglement wijzigt, leggen we dit opnieuw ter ondertekening voor. Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Meer info vind je via deze link.

Schooluren

Hier vind je de schooluren van Keukeldam en van Petrus op de respectievelijke schoolpagina.

Schoolvakanties volgende schooljaren

Via DEZE LINK vind je de data van de schoolvakanties voor de volgende schooljaren. Misschien wel handig bij het plannen van een vakantie, een uitstap, een familiefeest …

Ziekte | afwezigheden

Reglementering en afspraken m.b.t. ‘ziekte en afwezigheden’ zijn te vinden in het schoolreglement.