Home

FAQ

FAQ

FAQ staat voor Frequently Asked Questions. Veelgestelde vragen waarop we je hier proberen een antwoord te geven. Toch geen antwoord gevonden op jou vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Afwezigheden | ziekte

Reglementering en afspraken m.b.t. ‘ziekte en afwezigheden’ zijn te vinden in het schoolreglement onder visie – schoolreglement.

Je vindt de regels over afwezigheid op school ook via deze link.

Anderstalige ouders

Met deze vertaalfiches willen we anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over het onderwijs goed te begrijpen.
Klik hier voor deze vertaalfiches.

Bijhouden schriften, taken, rapporten

Er is geen regelgeving die voorschrijft dat je schriften of rapporten moet bewaren in het lager onderwijs.

De school kan wel vragen om bepaalde documenten bij te houden.

Het getuigschrift basisonderwijs moet je wel zorgvuldig bewaren. Je kan ermee aantonen dat je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar A in het secundair onderwijs.
Ook later kan je het getuigschrift nodig hebben, om te bewijzen dat je Nederlandstalig onderwijs genoot.

Natuurlijk is het bijhouden van enkele schriften wel leuk om er later nog eens in te grasduinen, enkele jeugdherinneringen boven te halen, fier te tonen aan je (klein)kinderen…

Brugfiguur

Heb je vragen rond materiële zorg, huisvesting, opvoeding, opvang, vrije tijd…
Contacteer de brugfiguur van onze school: Lynn Sobrie.

Capaciteitsbepaling

Capaciteit is het maximaal aantal leerlingen per niveau dat een schoolbestuur vastlegt. Een schoolbestuur bepaalt autonoom de capaciteit(en) en kan bijvoorbeeld rekening houden met materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. Meer info over de capaciteitsbepaling op school kan je steeds bekomen bij de directeur.

CLB

Onze school werkt nauw samen met het VCLB Weimeersen Waregem. De CLB-medewerker voor onze school is Dhr. Dirk Deman (psycho-pedagogisch consulent).

Cookie- en privacybeleid website

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer worden bewaard. In een cookie wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Als je de website later opnieuw bezoekt, wordt dat cookie opnieuw verstuurd naar de website. Zo herkent de website je browser en je taalvoorkeur.

Cookies hebben een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd als je de browser afsluit (session cookies). Andere cookies blijven langer op je computer staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (persistent cookies).

Cookies op onze website
Op onze website keukeldam-sintpetrus.be maken we enkel gebruik van cookies voor functionele doeleinden. Deze cookies zijn eerste partij cookies en  worden rechtstreeks geplaatst door het het content management systeem van onze website. Onze site wordt gemaakt m.b.t. het content management systeem (CMS) WordPress.

Je kan zelf in je browser de cookies beheren:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-beheren-in-microsoft-edge-weergeven-toestaan-blokkeren-verwijderen-en-gebruiken-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

 

Privacybeleid

Persoonsgegevens

De informatie die we op onze site aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens worden gevraagd.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: als je via e-mail een vraag stelt, als je wil inschrijven voor een activiteit of een oudercontact,  …

Daarbij eerbiedigen we je persoonlijke levenssfeer en leveren we de volgende wettelijke garanties als we persoonsgegevens opvragen:

 • we verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens alleen om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult om een oudercontact vast te leggen, dan gebruiken we dit alleen om dit oudercontact vast te leggen en te bevestigen.
 • Onze school maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor direct marketingdoeleinden.
 • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.
 • Onze school treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid
Onze school kan het privacybeleid voor deze website aanpassen. We vermelden dan steeds en onmiddellijk de wijzigingen op deze pagina.

Contact

Heb je vragen over de website keukeldam-sintpetrus.be en jouw privacy? Contacteer dan de directie.

Algemene privacybeleid scholengemeenschap KO De Wegwijzer

Het algemene privacybeleid binnen onze scholengemeenschap KO De Wegwijzer kan je raadplegen via deze link.

Historiek

Deze pagina werken we later uit.

Inschrijven

Inschrijven op onze basisschool VBS Keukeldam of VBS St.-Petrus? Dan ben je van harte welkom! Meer info vind je op de pagina inschrijven. Natuurlijk kan je ook ons steeds contacteren voor meer info of voor een vrijblijvende afspraak. Bel 056/ 60.32.70 of  0485/ 36 90 33.

Kleuter: instapdatum

Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter. Klik hier.

Kleuter: startersgids

Bekijk de kleuter startersgids. Klik hier.

Kleuter: startersgids - 10 vragen in 9 talen

10 vragen in 9 talen bij de  kleuter startersgids. Klik hier.

Kleuter: naar de kleuterschool

Kleuter: een vlieg in de kleuterklas

Kleuter: in de rugzak van een kleuter

Kleuter: de geheimen van een kleuterjuf

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België. Meer info via deze link.

Maaltijden

Wanneer de kinderen op school blijven eten is er de keuze tussen ‘volle maaltijd’ en ‘soepmaaltijd’. Een volle maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en op 1 dag een dessert. Bij een soepmaaltijd voorziet de school dagverse soep en brengen de kinderen zelf hun boterhammen mee. In de prijs is – naast de maaltijd – ook de opvang over de middag, het gebruik van het materiaal inbegrepen.

Kinderen die volle maaltijd eten op school worden niet meer verplicht om soep te drinken. Koude schotels en pastaschotels die je zelf meebrengt worden toegelaten. Voorzie dan ook in een eigen bestek.

Het maandmenu vind je op deze pagina.

Opvang

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website. Klik hier voor meer info over de opvang in de vestigingen van onze basisschool.

Opvangdienst acuut ziek kind

Wat als een kind ziek is en de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind? Dan is er een aanbod van Familiehulp. Hun dienst opvang ziek kind biedt thuisopvang aan acuut zieke kinderen tot 12 jaar. Een professionele oppasser komt indien mogelijk de dag zelf al langs. Meer info in deze brochure.

Ouderraad | oudercomité

De Ouderraad Keukeldam en het oudercomité St.-Petrus zijn enthousiaste vrijwilligers die mee gestalte willen geven aan het schoolproject. Dit doen ze met raad, maar het liefst van al met daden! Meer info vind je via de pagina’s van de ouderraad Keukeldam of het oudercomité St.-Petrus.

Overstap: naar de kleuterschool

Overstap: naar het eerste leerjaar

Overstap: naar het secundair

Pedagogisch project | schoolvisie

Ons pedagogisch project is een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk schoolbestuur, directie en het hele schoolteam ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Lees hier ons pedagogisch project.

Privacywetgeving

Alle afspraken m.b.t. privacy binnen onze school en onze scholengemeenschap KO De Wegwijzer kan je raadplegen via deze link:

privacy

Projecten

Op onze school werken we aan een pak projecten, zowel voor beide vestigingen als afzonderlijk voor VBS Keukeldam en VBS St.-Petrus.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd. Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. ALs de shcool het reglement wijzigt, leggen we dit opnieuw ter ondertekening voor. Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Meer info vind je via deze link.

Schooltoeslag

Alle informatie over de schooltoeslag:

 • deze wordt gestort door de uitbetaler van je Groeipakket, niet door de school of de overheid.
 • de school bezorgt alle informatie automatisch aan de uitbetaler.
 • je hoeft zelf niets te ondernemen om de schooltoeslag te ontvangen.
 • als je in aanmerking komt, zal je een brief ontvangen van de uitbetaler van je Groeipakket. Deze brief is eveneens een geldig attest.

Meer info via deze link.

Schooluren

Hier vind je de schooluren van Keukeldam en van Petrus op de respectievelijke schoolpagina.

Schoolvakanties volgende schooljaren

Via DEZE LINK vind je de data van de schoolvakanties voor de volgende schooljaren. Misschien wel handig bij het plannen van een vakantie, een uitstap, een familiefeest …

Ziekte | afwezigheden

Reglementering en afspraken m.b.t. ‘ziekte en afwezigheden’ zijn te vinden in het schoolreglement.