Opvang
Home

Opvang

Opvang

VBS Keukeldam buitenschoolse opvang ‘t Hemelke

schooldagen: 6.45 – 8.20 en 16.05 – 18.30 stipt
woensdagnamiddag: 11.30 – 18.30
vrijdagnamiddag: 15.00 – 18.30

 

VBS St.-Petrus buitenschoolse opvang ‘t Brugske

schooldagen: 6.45 – 8.30 en 16.05 – 18.30 stipt
woensdagnamiddag: 11.45 – 18.30
vrijdagnamiddag: 15.00 – 18.30

 

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website: www.kindercentrum.be

vzw KINDERCENTRUM WAREGEM
Brouwerijstraat 51
8790 WAREGEM
Tel: 056 61 51 13
www.kindercentrum.be
ibo@kindercentrum.be