Opvang
Home

Opvang

Opvang

VBS Keukeldam buitenschoolse opvang ’t Hemelke
VBS St.-Petrus buitenschoolse opvang ’t Brugske

De opvang wordt georganiseerd door vzw KINDERCENTRUM WAREGEM.
Een overzicht van alle informatie rondom deze buitenschoolse opvang is terug te vinden via http://www.kindercentrum.be/

 

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website: www.kindercentrum.be