Home

Leerlingenraad St.-Petrus

Naast ouderparticipatie vinden we het ook erg belangrijk om leerlingen te laten participeren. Leerlingenparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving en de organisatie in de klas en school. We vinden het belangrijk om onze leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden om effectief te participeren in het leren en leven op school.

In onze school praten leerlingen al een mondje mee. Dikwijls gaat dit over een informele participatie: de dag starten met een praatronde, stemmen over een idee, inspraak bij het opstellen van een weekplanning…

Op onze school organiseren we ook een maandelijkse leerlingenraad.

In de leerlingenraad praten we mét de leerlingen. Dus ook de voorstellen, vragen… komen van hen! De vertegenwoordigers in de leerlingenraad geven hun mening over de thema’s die zij belangrijk vinden op school. Ze vertegenwoordigen de stem van alle leerlingen uit hun klas, uit de school.

2023 – 2024
Wij zijn Emiliano, Lotte, Oone, Laura, Jules, Jayden, Leonie, Julia en Joy en wij stellen onszelf graag voor als de leerlingenraad.
We stonden te popelen toen de leerkrachten bekend maakten dat er dit jaar terug een leerlingenraad zou opgericht worden. We stelden onszelf kandidaat en aan de hand van een presentatie moesten we de klasgenoten overtuigen. Net zoals in de politiek mochten de leerlingen stemmen op de kandidaten waar ze het meest vertrouwen in hadden. Zowel in het 4e, 5e alsook 6e werden er drie leerlingen verkozen. Met ons groepje van negen zullen wij dit jaar ons best doen om er een TOP-schooljaar van te maken. Op de speelplaats zal er een ideeëndoos hangen. Hier mogen alle leerlingen van de school een briefje met hun ideeën in steken. Deze zullen wij dan zo goed mogelijk proberen te realiseren. We hebben er al voor gezorgd dat er elke vrijdagmiddag muziek op de speelplaats zal zijn. Joepie!

#tof #inspraak #wateentopideeën #leerlingenraad #klassenraad #participatie
#inspraak #weluisterennaarjullie #wesprekenmetjullie