Home

Leerlingenraad

Leerlingenraad

   

Naast ouderparticipatie vinden we het ook erg belangrijk om leerlingen te laten participeren. Leerlingenparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving en de organisatie in de klas en school. We vinden het belangrijk om onze leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden om effectief te participeren in het leren en leven op school.

In onze school praten leerlingen al een mondje mee. Dikwijls gaat dit over een informele participatie: de dag starten met een praatronde, stemmen over een idee, inspraak bij het opstellen van een weekplanning…

Op onze school organiseren we ook een maandelijkse leerlingenraad.

In de leerlingenraad praten we mét de leerlingen. Dus ook de voorstellen, vragen… komen van hen! De vertegenwoordigers in de leerlingenraad geven hun mening over de thema’s die zij belangrijk vinden op school. Ze vertegenwoordigen de stem van alle leerlingen uit hun klas, uit de school.
Bij dit leerlingenparlement vaardigen de klassen 4, 5 en 6 telkens 1 iemand af die op de leerlingenraad de vragen en voorstellen uit haar/zijn klas komt voorstellen. Deze klaseigen voorstellen komen er na een bespreking van de ideeën van de leerlingen in hun klassenraad. Ook de andere klassen en kleutertjes kunnen via hun juf of meester vragen of ideeën indienen bij de leerlingenraad.

#tof #inspraak #wateentopideeën #leerlingenraad #klassenraad #participatie
#inspraak #weluisterennaarjullie #wesprekenmetjullie