Menu Keukeldam lager
Home

Schoolmenu Keukeldam lager

Schoolmenu Keukeldam lager

Allergenen

De lijst met allergenen kan ingekeken worden in het secretariaat Sint-Paulusschool campus Hemelvaart

Bericht 22.03: 

Om de scholen te kunnen openhouden tot aan de paasvakantie én het risico op besmettingen maximaal te beperken, legt minister Ben Weyts, een aantal extra maatregelen op voor de komende twee weken tot aan de paasvakantie voor alle onderwijsniveaus (ook kleuteronderwijs). Eén van die maatregelen betreft de refter:

De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun eigen klas.

Als ouder kreeg u hieromtrent informatie via mail.